Ekosortiment med ny design i koldioxidneutral förpackning

Hjordnära är vårt ekologiska sortiment med goda och smakrika produkter av högsta kvalitet. Det är med omtanke om djuren, naturen och dig som vi tar fram produkter till Hjordnära.

Hjordnäras nya bruna kartongförpackningar bär symbolen ”certifierad carbon neutral” vilket garanterar att förpackningen är koldioxidneutral. Tillverkningen av de nya bruna förpackningarna skapar mindre koldioxid, framförallt eftersom produktionen av dem kräver mindre kemikalier men också eftersom förpackningarna väger mindre. Vi klimatkompenserar resten genom att stödja två miljöfrämjande projekt.

Hela Hjordnäras sortiment får dessutom ny design. Först mjölken, därefter följer fil, yoghurt och matlagningsprodukter successivt.

Vanliga frågor

Vad innebär egentligen ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är framställda av mjölk som kommer från ekologiska mjölkgårdar. En ekologisk gård använder inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska kor äter GMO-fritt foder, det vill säga fodret kommer inte från genmodifierade grödor.

Skånemejeriers ekologiska kor är betande kor som sköts med god djuromsorg och hållbar utveckling. Alla bönder som levererar mjölk till Hjordnära är KRAV-certifierade. Det innebär att de måste leva upp till en lång lista med KRAVs kriterier. Tack var det har vi den stora förmånen att samarbeta med moderna, visionära bönder som arbetar på ett hållbart sätt och levererar förstklassig mjölk som blir förstklassiga produkter.

Varför är det bra med ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är bra på så många sätt. De kommer från lantbruk som arbetar hållbart vilket innebär omsorg om både människor, djur och natur på lång sikt.

  • BIOLOGISK MÅNGFALD - Ekologiska gårdar har ofta 50 procent fler arter av växter och pollinerare tack vare att de inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel. Hurra för blommor och bin!
  • NATURLIGT FODER - Korna äter bara ekologiskt foder. Merparten odlas på den egna gården eller i närheten. Därför behöver ekologiska gårdar större areal för odling av gräs och klöver.
  • VÄLMÅENDE KOR OCH LANDSKAP - Korna betar i hagen minst 12 timmar per dag en stor del av året och hjälper naturen genom att hålla landskapet öppet.
  • LEVANDE JORD OCH FRISKT VATTEN - Gödsel från djur och växtrester ger levande och bördig jord. Avsaknaden av konstgödning och naturfrämmande bekämpningsmedel håller grundvattnet rent.

Hur vet jag att produkterna verkligen är ekologiska?

All mjölk som kommer till Hjordnäras mejeri kommer från KRAV-certifierade mjölkbönder. Mjölken från en KRAV-gård hålls alltid separat i de tankbilar som hämtar upp mjölken från gårdarna.

Varifrån kommer mjölken till Hjordnära?

Mjölken till Hjordnära kommer från de bönder som alltid levererat till oss men nu även från KRAV-certifierade mjölkbönder i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt är det cirka 50 ekologiska gårdar som levererar mjölk till oss.

Vad innebär KRAV-märkning?

Vad som krävs för att vara en KRAV-certifierad mjölkproducent finns listat på KRAVs hemsida.

De viktigaste skillnaderna mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion är att allt foder till korna måste vara KRAV-godkänt. Minst 60 procent av fodret ska odlas på gården i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar. Ekologiskt foder produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Dessutom är stallen på ekologiska gårdar större än vad djurskyddslagen kräver. Alla djur ska gå i lösdrift, de kan alltså röra sig fritt i stallet.

Varför har ni infört skruvkork på ekoprodukterna i takåsförpackningar?

Idag har Hjordnära 1,5 liter mjölk ingen skruvkork medan övriga sortimentet av mjölk, fil och yoghurt har skruvkork. De korkar vi använder idag är tillverkade av förnybar råvara och ska sorteras som hårdplast. Vissa konsumenter föredrar bekvämligheten med skruvkork medan andra hellre undviker extra förpackningsmaterial. Vi kommer att genomföra tester i butik för att se vad konsumenterna föredrar.

Vad menas med korkar av förnybar plast?

Vanliga plastkorkar är tillverkade av fossil råvara, såsom olja och naturgas.

Råvaran som används för att göra de nya plastkorkarna är förnybar, vilket innebär att den snabbt kan återskapas i naturen såsom exempelvis träd, växter med mera. Användning av förnybara råvaror vid plastframställning innebär en stor förbättring ur klimatsynpunkt.

Kvalitetsmässigt erhålls samma sorts plast – oavsett om plasten tillverkas från förnybara råvaror eller av olja och naturgas (fossila råvaror).

Vad innebär det att den nya förpackningen är koldioxidneutral?

Hjordnäras nya förpackningar bruna kartongförpackningar är koldioxidneutrala och ger lägre klimatpåverkan. Tillverkningen skapar mindre koldioxid än tidigare och vi kompenserar resten genom att stödja ett projekt som bevarar regnskog på Borneo och ett projekt i Kenya som främjar spridningen av bränsleeffektiva spisar. Förpackningen får därför använda symbolen ”certifierad carbon neutral” vilket är en certifiering som garanterar att förpackningen är koldioxidneutral.

Du kan läsa mer om projekten här.

Vad menas med ``Omtanke från Skåne``?

Hjordnära står för omtanke om djuren, naturen och dig och värnar om ekologi och hållbarhet. Skånemejerier är modervarumärket och Hjordnära är ett undervarumärke som samlar det ekologiska sortimentet. Skånemejerier vill förmedla en genuin känsla av Skåne fylld av glädje, kärlek, omtanke, pålitlighet och enkelhet.

Kommer alla produkterna från Skåne?

”Omtanke från Skåne” syftar på känslan av Skåne och inte geografiskt ursprung. En del gårdar ligger utanför Skåne, men alla gårdar och produkter står för samma värden.

Vilka produkter får ny design?

Hela Hjordnära-sortimentet kommer att få ny design. Först kommer mjölken, därefter följer fil, yoghurt och matlagningsprodukter successivt.

Varför är Hjordnära skrivet i ett grönt löv?

Det gröna lövet symboliserar omtanke om naturen och hållbarhet. Tidigare fanns det en illustration på ett hus och en ko i Hjordnära-logotypen. Vi har nu valt att ha ett grönt löv istället för att göra det tydligare att Hjordnära står för ekologi och hållbarhet. Dessutom är det betydligt lättare att se och läsa Hjordnära i butikshyllan.