Mår korna bra, blir mjölken bra

I Sverige har vi en djurskyddslag som är till för att måna om våra djur, stora som små. Detta är något som Skånemejeriers mjölkbönder väldigt noga arbetar med på sina gårdar. Det är egentligen en självklarhet, för mår korna bra så blir också mjölken bra.

Här kan du läsa om arbetet som sker ute på gårdarna där vi sätter kornas välbefinnande i centrum. Nästa gång du tar en klunk mjölk eller äter en bit ost från oss så kanske det känns lite extra bra i magen och hjärtat?

Tack för att du väljer vår mjölk!

mark_kohalsanymark_kohalsany
bg-bild1nybg-bild1ny
lapp1lapp1

Friska kor

Mjölkbönderna jobbar dagligen med korna och ser till att de har det bra såväl ute som inne.

Genom att bonden har en god observationsförmåga och goda kunskaper om djurens normala beteende, och såklart ett stort genuint intresse för djuren, kan bonden ge sina kor de bästa förutsättningarna för att de ska må bra. Med hjälp av bondens så kallade ”djuröga” kan hen se och förstå hur korna mår och vad de behöver.

Idag är även modern teknik till stor hjälp på många gårdar. De flesta kor har en så kallad transponder på sig som läser av att kon får rätt foder vid rätt tillfälle och att rörelseaktiviteten är som den ska. Den fungerar ungefär som ett aktivitetsarmband som vi människor kan ha för att mäta vår aktivitet.

I Sverige är det sedan länge förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte, det vill säga man får inte ge antibiotika till friska djur. I Sverige har vi friska kor och använder väldigt lite antibiotika jämfört med andra länder – vi har faktiskt lägst användning inom hela EU visar statistiken.

Värt att lägga på minnet!

illustration1friskakorillustration1friskakor
bg-bild2nybg-bild2ny
lapp2-lager 1clapp2-lager 1c

Bete

I Sverige har vi lagar som säger att alla mjölkkor ska få gå ute. Att beta är ett av kons viktigaste naturliga beteenden, och det har flera positiva effekter på deras hälsa. Det leder till färre hälsoproblem, minskad stress och ökad djurvälfärd. Det milda klimatet i södra Sverige leder till att korna kan ha en längre utevistelse. Det tycker vi är bra.

Vill du läsa mer om varför korna mår bättre av utomhusbete, titta här.

illustration2beteillustration2bete
bg-bild3nybg-bild3ny
lapp3-lager 1clapp3-lager 1c

Stall & närmiljö

I Sverige har korna mer plats att röra på sig än i många andra länder. Inne i stallet ska varje ko ha ett eget så kallat liggbås. Detta ska ge kon möjlighet att kunna ligga torrt, rent, mjuk och skönt.

Precis som vi människor har korna också personligheter, så för att få det lugnt och skönt i stallet måste mjölkbonden se till att alla kor kan äta och dricka när de vill. Och att rätt kor blir grannar med varandra – det vet vi ju själva hur jobbigt det kan vara med en högljudd granne.

illustration3stallillustration3stall
bg-bild4nybg-bild4ny
lapp4-lager 1clapp4-lager 1c

Foder & vatten

Vi garanterar att korna som levererar mjölk till oss får GMO-fritt foder. Genmodifiering är en omdiskuterad metod för att ge grödor egenskaper som inte går att ta fram med traditionellt förädlingsarbete. Det finns både fördelar och nackdelar med GMO, men kunskapen om effekterna är inte fullt utredd och därför har vi beslutat att enbart använda GMO-fritt foder till korna.

Bra foder är A och O för kohälsan, precis som för oss människor. En ko äter omkring 50 kg foder om dagen och dricker mellan 50 och 100 liter friskt vatten. Skånemejeriers kor får beta färskt gräs utomhus på sommaren och på vintern får de ensilage – förtorkat och konserverat gräs. För att säkerställa att de får all den näring de behöver får de även kraftfoder – ungefär som en extra energirik müsli.

Att äta gräs är inget som tilltalar oss människor precis. Men korna tycker mycket om gräs. Dessutom är de specialiserad på att tillgodogöra sig cellulosan i gräset och omvandla den till stärkelse och näring. Ni har kanske hört talas om att kon har fyra magar? Våmmen, nätmagen, bladmagen och löpmagen. Egentligen är de tre första utbuktningar på matstrupen. Med hjälp av så kallade mikroorganismer i magarna sker den unika omvandlingen där gräset blir till mjölk. Mjölk som innehåller 18 av 22 livsviktiga näringsämnen, och som hjälper dig till en balanserad kost.

illustration4foderillustration4foder
bg-bild5nybg-bild5ny
lapp5-lager 1clapp5-lager 1c

Gårdsbesök

Vi har idag ca 330 mjölkgårdar som levererar mjölk till oss på Skånemejerier. Vi besöker varje gård i genomsnitt två gånger per år, så därför känner vi alla våra bönder väl. Varje mjölkbonde är lika viktig för oss oavsett hur många kor de har på gården.

Du har kanske också varit ute och hälsat på några av våra mjölkbönder? De öppnar ibland upp sina gårdar och bjuder in för besök. Det är imponerande och lärorikt att få se hur stort arbete det ligger bakom varje liter mjölk.

Vill du lära känna våra bönder närmre kan du göra det på följande sätt:

  • Håll utkik efter våra event. T ex vårens populära Kosläpp som hålls i april och maj på gårdar runtom i Skåne och södra Sverige. Vi postar information om när det är dags på vår Facebooksida.
  • Gå in här och läs om respektive bonde. Finns det några gårdar nära dig kanske?
  • Skolklasser kan göra studiebesök på våra gårdar. Läs mer på här.
illustration5gardsbesokillustration5gardsbesok
bg-bild6nybg-bild6ny
lapp6-lager 1clapp6-lager 1c

Kvalitetssäkrade gårdar

För att kunna producera mjölk under bästa tänkbara förhållanden för både korna, bonden och naturen har vi valt att kvalitetssäkra alla gårdar som levererar mjölk till oss med hjälp av en tredje part. Certifieringen innebär att revisorer kommer ut till gårdarna och kontrollerar hur väl de sköts om. De tittar bland annat på kohälsan, mjölkkvaliteten, arbetsmiljön och växtodlingen. Till exempel gör bönderna växtnäringsbalanser för att hålla koll på näringsämnena (fosfor, kalium och kväve) i jorden. Detta görs för att minimera risken för jordbrukets läckage av näringsämnen och negativa effekter på miljön.

Arbete med energi- och klimatfrågor pågår också på våra mjölkgårdar. En mjölkbonde kan räkna ut gårdens utsläpp av växthusgaser och få en överblick över på vilka områden kopplat till foder, näring, vatten och energianvändning som är viktigast att jobba med ur klimatsynpunkt. Resultatet från varje gård dokumenteras noga och följs upp genom regelbundna besök.

Skånemejerier är det största mejeriet i Sverige som har tredjepartscertifierade gårdar, och denna externa kontroll gör att även vi som företag kan känna oss extra trygga med att vi har den bästa tänkbara råvara att göra ost, fil, yoghurt, grädde m.m. på inne i mejeriet.

illustration6kvalitesakradeillustration6kvalitesakrade
bg-bild7nybg-bild7ny
pp7-lager 1cpp7-lager 1c

Friare kor

En av anledningarna till att vi har så friska kor här i Sverige är att de får röra sig fritt. Det kallas för lösdrift. Idag går hela 88 procent av våra kor i lösdrift, medan snittet i Sverige ligger på 58 procent. Vi är alltså på god väg mot 100 procent. Alla nya stallar som byggs idag måste enligt lag byggas för lösdrift, så siffran ökar dessutom ständigt. Det tycker vi är bra.

illustration7friareillustration7friare
bg-bild8nybg-bild8ny
lapp8-lager 1clapp8-lager 1c

Alltid svensk mjölk

Vi på Skånemejerier vill att du ska känna dig trygg med våra produkter. Vi garanterar att våra produkter alltid är gjorda på svensk mjölk från korna på de 440 gårdar som levererar till oss.

AppstoreAppstore
google-play-badge-(1)google-play-badge-(1)