Mejerivaror gjorda på svensk mjölk

När du köper våra produkter från Skånemejerier garanterar vi att det alltid är svensk mjölkråvara i, och vi lovar också att mjölken kommer från friska och nöjda kor. Mjölken kommer från ca 400 gårdar som ligger i Skåne och södra Sverige (bland annat från familjen Sjöland), från mjölkbönder som sedan länge har arbetat målmedvetet med att hålla hög kvalitet på mjölken. Varje dag säkerställer de att korna har det bra, ett arbete som främst bygger på engagemang, närvaro och erfarenhet. Läs mer om hur vi arbetar för god kohälsa här. Vi har levererat god färsk mjölk och de finaste mejeriprodukter till våra trogna konsumenter i närmare 50 år nu.

Vanliga frågor

Var kommer mjölken till era produkter från?

Mjölken i våra produkter är av 100 procent svensk råvara och kommer från bönder i södra Sverige. Ursprunget är tydligt utmärkt på framsidan av förpackningen. Vi märker alla våra produkter för att visa att vi använder oss av svensk mjölk.

Du kan spåra din mjölk och på så sätt få reda på vilken gård mjölken kommer från.

Hur länge håller Skånemejeriers mejeriprodukter?

Om du förvarar våra produkter enligt anvisning, dvs om kylkedjan inte bryts, kan vi garantera den hållbarhet som står på förpackningen. Du kan läsa mer om hur produkterna ska förvaras på förpackningarna.

Vilka mejeriprodukter går att frysa?

Alla produkter går förvisso att frysa, men de kan få förändrad konsistens. Om man fryser mjölk till exempel bör man tina den långsamt i kylskåp för att få så bra konsistens som möjligt. En viss flockbildning kan uppkomma. Produkterna går dock utmärkt att använda efter frysning.

Varför är mjölken vit?

Mjölken är faktiskt inte vit egentligen, på samma sätt som gräset inte är grönt – det är bara så våra ögon uppfattar det. Hur vi uppfattar färger beror på hur ljuset reflekteras och sprids av olika material, som till exempel mjölk eller gräs. Mjölken ser vit ut eftersom den innehåller stora partiklar, bland annat fett och proteiner som sprider det ljus som träffar dem.

Vad är homogenisering, pastörisering och UHT-behandling?

Homogenisering innebär att fettet i mjölken finfördelas och hindras att flyta upp som grädde till ytan. Pastörisering kan ske vid olika temperaturer. Vid pastörisering av konsumtionsmjölk upphettas mjölken till 72-76 grader i 15 sekunder. Pastöriseringen avdödar sjukdomsalstrande bakterier. Ultrapastörisering, UHT, är en metod som innebär en upphettning till ca 140 grader i 2-5 sekunder. UHT-behandlad mjölk förpackas aseptiskt i speciella förpackningar. Mjölken får lång hållbarhet och kan förvaras i rumstemperatur, så länge förpackningen är obruten.

Varför innehåller vissa av era produkter ämnet Karragenan E407?

Många konsumenter uppskattar en längre hållbarhet och tycker det är viktigt. Då måste man värma grädden till en högre temperatur och man måste tillsätta karragenan för att inte få gräddsättning fram till bäst före dagen. Står grädden längre än en vecka utan någon tillsats av karragenan så går det inte längre att bara skaka in fettet igen utan gräddsättningen har blivit för tjock och seg.

Vilka bakteriekulturer finns i filmjölken och är dessa levande?

Kulturerna i filmjölk är Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc mesenteorides subsp. cremoris, Leuconostoc pseudomesenteorides and Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. I A-fil har vi dessutom tillsatt Lactobacillus Acidophilus. Det finns levande bakteriekultur i all filmjölk.

Kan jag köpa era produkter på nätet?

Vi har själva ingen onlineförsäljning av våra produkter, men det finns kedjor och andra onlineföretag som har våra produkter i sina sortiment.

Vad innebär märkningarna SE 1023, SE 1074, SE 1078?

De SE-nummer som finns på förpackningarna visar vilket mejeri som produkten är förpackad. För våra produkter gäller SE 1023 – Hjordnära mejeri, SE 1074 Kristianstad förädlingsanläggning, SE 1077 Kristanstad Ysteri och SE 1078 – Malmö Mejeri.

Jag har frågor angående mjölkpriset, vem kontaktar jag?

Har du frågor angående mjölkpriset ber vi dig att ringa till oss på konsumentkontakt; 020 – 31 31 00.

Hur ska förpackningarna återvinnas?

På varje förpackning står det hur den ska återvinnas.

Varför har ni förpackningar med skruvkork av plast?

Anledningen att vi har infört skruvkort på våra förpackningar är i första hand på grund av en stor efterfrågan från våra konsumenter (sju av tio konsumenter föredrar detta, enligt våra undersökningar). Det är många som upplever denna typ av förpackning som fräsch och praktisk. Men med det sagt ska vi också tillägga att vi alltid strävar efter att materialet i alla våra förpackningar i så hög grad som möjligt ska komma från förnybara råvaror. Det är en balansgång att möta efterfrågan men också göra förpackningar som är hållbara för miljön.

Många konsumenter har problem med att hantera och öppna dagens basförpackningar. Pure-Pak med skruvkork har i konsumentundersökning visat sig vara en mycket attraktiv lösning för de flesta. Förutom hantering och bekvämlighet upplever många konsumenter att det är fräschare att kunna försluta en öppnad förpackning. Dessutom är korken av återvinningsbar plast (polyeten).

Går det att återvinna förpackningen med skruvkork och hur gör man?

Hela förpackningen tas omhand i materialåtervinningen. Skölj ur förpackningen och platta till. Själva skruvkorken tas bort och läggs till plaståtervinning. Sortera pappkartongen i behållaren för pappersförpackningar. Plastringen som sitter kvar i pappkartongen behöver inte tas bort eftersom fibrerna avskiljs från plasten på pappersbruket.